Cestná nákladná doprava

Ponúkame

– preprava zeminy
– preprava štrkopieskov
– preprava drveného kameniva
– preprava lomového kameňa
– preprava stavebného materiálu a odpadu
– preprava drevoštiepky

Prepravný poriadok nájdete tu.Cenník

- TATRA 815 sadzba za km : 1,80 €
- TATRA 815 sadzba za hodinu : 35,00 €
- Nakládka/vykládka : 10,00 €/15min.
- Stojné (nezavinené dopravcom) : 10,00 €/15min.
- Vzdialenosť do 10 km jednotná cena : 30,00 €


- UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH!!!
- SME PLATCAMI DPH!!!


Pri fakturácii za výkon prepravy vykázanej v km sa účtuje počet najazdených kilometrov + nakládka, vykládka a stojné za každých 15minút. Pri fakturácii za výkon prepravy vykázanej v hodinovej sadzbe sa účtuje výkon podľa vykázaných hodín od výjazdu zo stanovišťa až po príjazd vozidla na stanovište.

Služby cestnej nákladnej dopravy realizujeme vozidlami TATRA 815 v počte 2 kusy, z nich jedno vozidlo vo verzii S3 (s kypovaním na 3 strany). Nosnosť vozidiel je 12 ton, objem vyklápacej časti je 7m3.

Cena za výkon prepravných služieb sa stanovuje na základe kalkulácie dopravcu a po vzájomnej dohode s objednávateľom služby. Objednávkou našich prepravných služieb objednávateľ potvrdzuje, že je s cenníkom prepravy oboznámený a s cenovou kalkuláciou, ktorú navrhol dopravca súhlasí.